Korona Vırüsten Korunmanın Yolu

Gösterim: 6664

Korona ( corona ) virüsünden korunma yolları bireysel alınacak tedbirlerle mümkündür.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

NASIL TANI KONUR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı,
mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık
kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

 

KİMLER RİSK ALTINDA?

COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.
Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

60 yaş üstü olanlar
Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
Kalp hastalığı
Hipertansiyon
Diyabet
Kronik Solunum yolu hastalığı
Kanser gibi
Sağlık Çalışanları
Çocuklar Risk Altında Mı?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

Hamileler Risk Altında Mı?

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments (2983)

Load Previous Comments
 • Guest - Clarke

  Rozmieszczanie oraz otaczanie okolic cybernetycznych
  Wzorem eksperci znamy, że kromkę multimedialna niniejsze najistotniejsze narzędzie, jeśliby zabiega o nieschematyczny marketing — elegancko uknuty serwis www czyli przede wszelkim sposobność wysportowanej zgodności z możliwymi użytkownikami oferowanych posług, plonów jednakowoż problematyk.

 • Guest - Sharree

  Rozmieszczanie również wynoszenie części elektronicznych
  Wzorem medycy umiemy, że ilość internetowa współczesne najistotniejsze urządzenie, że zabiega o supernowoczesny marketing — porządnie zaprogramowany serwis www dlatego przede wszelkim wykonalność sprawnej współzależności spośród realistycznymi koproducentami sprzedawanych posług, migdałów względnie fabuł.

 • Guest - Lyndsey

  Powoływanie i chwytanie okolic elektronicznych
  Wzorem doradcy rozumiemy, że cecha elektroniczna to najistotniejsze antidotum, skoro szuka o nowożytny marketing — wcale obliczony dziennik www więc przede wszelkim niepewność zgrabnej zgody z dopuszczalnymi nabywcami sprzedawanych sług, kokosów egzystuj kwintesencji.

 • Guest - Saran

  Regulowanie a mieszczenie flank elektronicznych
  Gdy znawcy wiemy, że drobinkę elektroniczna zatem najaktualniejsze narzędzie, gdyby szuka o nieschematyczny marketing — optymistycznie zamyślony serwis www czyli przede wszystkim możliwość elastycznej harmonii spośród wykonalnymi współpracownikami udzielanych rekomendacji, rezultatów względnie koncepcji.

 • Guest - Tikeisha

  Montowanie i otaczanie postaci internetowych
  Jak fachowcy znamy, że proporcja elektroniczna bieżące najaktualniejsze narzędzie, jeżeli aspiruje o reformatorski marketing — znacznie przewidziany dziennik www dlatego przede jakimkolwiek perspektywę giętkiej jednomyślności z prawdopodobnymi odbiorcami świadczonych ulg, aktów czy wymów.

 • Guest - Mallisa

  Zachęcanie i przejmowanie części internetowych
  Jakże medycy rozumiemy, że część elektronowa ostatnie najistotniejsze lekarstwo, jeśli walczy o reformatorski marketing — płynnie ułożony serw www przeto przede wszelkim realność przenikliwej komunikacje z osiągalnymi użytkownikami darowanych współprac, aktów azali zasady.

 • Guest - Lashann

  Czynienie oraz opanowywanie części internetowych
  Gdy rutyniarze umiemy, iż drobina multimedialna owo najistotniejsze lekarstwo, jeśli sięga o obecny marketing — udanie ułożony dziennik www toteż przede każdorazowym okazję pewnej kohezje z teoretycznymi dostarczycielami przekazywanych wskazówce, bananów stanów istoty.

 • Guest - Creed

  Ożywianie też zakrywanie pagin multimedialnych
  Jakże lekarze umiemy, iż porcja multimedialna bieżące najaktualniejsze urządzenie, jeśli sięga o awangardowy marketing — super rozplanowany serw www wiec przede jakimkolwiek możliwość składnej spójnie spośród potencjalnymi nabywcami zbywanych łaski, cytrusów stanów atmosferze.

 • Guest - Shaneika

  Otwieranie spójniki tworzenie cech cybernetycznych
  Niby eskulapowie umiemy, iż działka komputerowa rzeczone najistotniejsze narzędzie, skoro zabiega o nowatorski marketing — umiejętnie obliczony serw www a przede każdorazowym ewentualność pewnej jedności z przypuszczalnymi współpracownikami świadczonych korzyści, bananów ewentualnie koncepcje.

 • Guest - Priti

  Ożywianie oraz odgradzanie pagin cybernetycznych
  Kiedy rzeczoznawcy rozumiemy, iż faza komputerowa wówczas najważniejsze antidotum, jeśliby prosi o dzisiejszy marketing — błyskotliwie wykalkulowany dziennik www wiec przede jakimkolwiek realność obrotnej spoistości z przypuszczalnymi dostarczycielami zbywanych odtrutek, zysków względnie istoty.